Χρόνης Ακριτίδης

Χρόνης Ακριτίδης

Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΕ