Νίκος Παπαθανάσης

Νίκος Παπαθανάσης

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων