Μαργαρίτης Σχοινάς

Μαργαρίτης Σχοινάς

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής