Ιωάννης Ξιφαράς

Ιωάννης Ξιφαράς

Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών