Βλάσης Σφυρόερας

Βλάσης Σφυρόερας

Διευθυντής Ανάπτυξης «Σαμαράς & Συνεργάτες AE - Σύμβουλοι Μηχανικοί»