Βασίλης Μαγκλάρας

Βασίλης Μαγκλάρας

Διευθύνων Σύμβουλος «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»