Αλέξανδρος Πατεράκης

Αλέξανδρος Πατεράκης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ