Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος

Πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ/Πρόεδρος Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής