Εγγραφές

Οι εγγραφές γίνονται πλέον μόνο στη Γραμματεία του Συνεδρίου

στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

από την Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 09:00.

Η εγγραφή είναι δωρεάν.